Power Pick Global

Lagerstyringsløsningen for intern logistikk

Hva skal jeg med software til min lagerautomat?

Det er lagerautomaten som gjør at du sparer plass på ditt lager. Det er softwaren som gjør at du kan utnytte plassen best mulig, øke effektiviteten og produktiviteten på ditt lager samt redusere antall plukkfeil.  Du sparer med andre ord penger på å benytte en ordre håndterings software som Power Pick Global. Lagerstyringssystemet er modulbasert så du bestemmer selv hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig. 

 

Grunnleggende funskjonalitet 

Lagerstyringssytemet består av en artikkeldatabase, som gjør at lagerautomaten vet hvor de ulike artiklene befinner seg. Artiklene kan tilknyttes ulike lagringsstrategier som for eksempel FIFO(som sørger for at de eldste artiklene plukkes først), utløpsdato etc. . Lokasjoner kan defineres etter ønske og kan vises grafisk for operatørene. Brukeradminsistrasjon og brukerrettigheter kan settes på individuelt nivå eller i grupper. Man kan for ekslempel begrense tilgang til spesifikke lokasjoner til bestemte brukere. Skanner kan benyttes for kvittering(eksempel: EAN kode eller lokasjonskode) av plukk og/eller innlegg om ønskelig for sikkert plukk og innlegg. Alternativt kan det bekreftes via bekreftelsesknapper.  

 

Individuelle tillegsfunksjoner 

 

 • Host Interface – slipp å taste inn ordrene manuelt, få ordreinformasjonen overført automatisk fra ditt host(ERP/WMS) Få kvitteringer tilbake til host systemet når transaksjoner er gjennomførte i Power Pick Global, slik at dine systemer alltid er synkroniserte.  
 • Order Management – gir mulighet til å få overført hele ordre, i motsetning til å kun overføre ordrelinjer. Da er det enkel å markere ordren så kjenner systemet allerede alle tilhørende ordrelinjer. 
 • Batching – Øk effektiviteten markant ved å plukke flere ordre i samme plukkrunde. Da kan du plukke en artikkel til flere ordre samtidig og redusere tid benyttet til å starte og avslutte plukkrunder. 
 • Color picking  / Dynamiske soner – til større installasjoner vil denne modul sikre maskismal utnyttelse av systemet, ved at lagerautomatenes kapasitet og hastighet utnyttes maksimalt. Høy grad av fleksibilitet ved at man kan til enhver tid kan benytte de ressurser det er behov for for å nå ønsket hastighet tilpasset det aktuelle aktivitetsnivået. Samt at man har mulighet til å gjøre plukk og innlagring samtidig og ved hjelp av samme enkle prosess.  
 • Label print – dette gir Power Pick Global mulighet til å kontrollere utskrift av etiketter. Som for eksempel ordre-, artikkel- eller loaksjonsetikett.  
 • Physical Inventory – Gir mulighet for løpende telling av varene i lagerautomaten. Dermed kan tiden man bruker til manuell lagertelling reduseres til et minimum. 
 • Lot & Qualification Handling – gir mulighet til å registrere lot/batch nummer ved innlagring og plukk, samt kontrollere dette i hele prosessen. 
 • Serie Number Handling – gir mulighet til å registrere serienummer ved plukk og innlagring, samt kontrollere dette i hele prosessen.
 • Display Tool – gir mulighet til et ekstra skjermbilde for hver lagerautomat, med individuelle plukkbilder med informasjon for den bestemte lagerautomat du står ved.  
 • Styring af lyspointer og MATRIX positionslysliste - Styrer eventuelle posisjonslys på lagerautomaten med de relevante informasjoner for plukket eller innlagringen. For raskere og sikrere plukk og innlagring.  
 • Hot Transactions – Benyttes hvis det er hasteordre som skal prioriteres foran normale ordre. 
 • SMD Handling – Brukes primært i elektronikk insdustrien, hvor det plukkes hele ruller om gangen for produksjon. Automatisk generering av innlagringsordre når rullen skal legges tilbake på lokasjon i lagerautomaten.  
 • Kiosk Storage – gir mulighet til å bla igjennom varekatalogen med bilder (hvis man har bilder på sine produkter). Ideelt til manuelle plukk. 

 

 

Utover dette finnes det mange andre tilleggsmoduler som din kontakt person hos Kardex kan informere mer om. 

 

Hvordan ser en typisk softwarepakke ut? 

Eksempel 1: Netthandel

• Keytech, basismodul 

• Host Transfer 

• Order Management 

• Batching 

• Physical Inventory 

• Color picking / Dynamiske soner til større installasjoner

 

Eksempel 2: Produksjon

• Grundmodul 

• Host Transfer  

• Order Management

• Serial Number Handling 

• Lot & Qualification Handling 

• Label Printing 

 

Eksempel 3: Bilforhandler (enkel)

• Grundmodul 

 

Eksempel 4: Autoforhandler (Avansert) 

• Grundmodul 

• Host Transfer 

• Order Management 

• Physical Inventory 

 

Har du allerede et eksisterende WMS system til ditt lager?

Det er ikke noe problem. Kardex har utviklet en egen software spesielt for dette formålet. JMIF(Java Machine Interface), hvor vi kan integrere lagerautomatens styring med ditt WMS system. Noen WMS systemer har funksjonalitet til å kunne effektivt styre lagerautomater og med JMIF kan du anvende ditt allerede kjente brukergrensesnitt til å styre lagerautomatene, og fortsatt oppnå fordelene med lagerautomater som effektivitet (”vare til person” prinsippet) og plassbesparelse. Med JMIF trenger ikke din WMS leverandør å programmere i lagerautomatens styring, men JMIF sikrer en helt ren kommunikasjon mellom WMS og lagerautomatene. I praksis betyr dette, at du er fremtidssikret til å kunne opdatere både lagerautomatens styring, såvel som din WMS, uten at det får konsekvenser. Kardex Remstar har mange referanser WMS systemer, både NYCE, Apport, Logia, Consafe, SAP WM m.fl. 

Link til eksisterende WMS

Ta kontakt med oss for mer informasjon om integrering av lagerautomater med eksisterende WMS-systemer.

 

Link til eksisterende WMS

Ta kontakt med oss for mer informasjon om integrering av lagerautomater med eksisterende WMS-systemer.

 

Tilpassede løsninger

Pick to Light

for rask og feilfri plukking

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Trd2Nw5DFus" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Batchplockning

for økt produktivitet

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/fRTXZdhm25g" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Power Pick Global

Lagerstyringsløsning

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube.com/embed/1SxTaGDbxbY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Kompatibelt WMS-system
 • Axapta
 • Magento
 • Navision
 • C5
 • Movex
 • Jeeves
 • Apport
 • Consafe
 • Dracar
 • Automaster
 • Autoline
 • Autovision
 • Dataman
 • AS400
 • SAP
 • og mange flere...
 
OK