Smartpick 6000

Lagerstyringsløsningen for effektiv ordre plukking

Smartpick 6000 - The solution for management and processing of picking orders

Smartpick 6000

er løsningen som støtter ulike strategier for effektiv ordre plukking.

Batch plukking

slår sammen flere ordre til en plukkrunde. Ordrelinjer som trenger den samme varen blir slått sammen og plukket i en operasjon.

 

”Multi-User” plukk

gir muligheten for at flere operatører kan plukke på den samme batchen samtidig i perioder hvor det er behov for høy plukk effektivitet. Denne løsningen støttes ved bruk av batch lys som indikerer for operatørene hvor de plukkede varene skal legges(ordre boks). Feilplukk er redusert til et minimum.

Øk din produktivitet!

 • Ulike plukk strategier: Uavhengig av om plukket styres av operatøren og  plukklister eller om løsningen har en integrert løsning for posisjonslys. Smartpick 6000 øker produktiviteten takket være muligheten for batch plukking.
 • Bedre nøyaktighet: Alt fra optimaliserte plukklister, strekkode validering og posisjonslys systemer. Reduser plukkfeil med Smartpick 6000!
   

Utvid din fleksibilitet

 • Modulbasert struktur: utvid din SmartPick 6000 med tilleggsmoduler ved behov!

Reduser dine kostnader!

 • Reduser lagernivå: Informasjon og sporing er tilgjengelig I reell tid, reduser antall “hyllevarmere», reduser sikkerhetslager og gamle varer.
 • Bedre utnyttelse av lagerplass: optimal utnyttelse av tilgjengelig lagerplass med SmartPick 6000.

Funksjonalitet i korte trekk:

 • Opprett, endre og kontroller ordre for innlagring og plukk
 • Kombiner flere ordre av samme kategori i en plukk batch
 • Automatisk generering av plukk batcher er mulig
 • Ulike strategier for generering av batcher kan velges
 • KBS batch lys supporteres
 • Tildeling av en spesifikk ordre i en batch til et batch lys eller en plukk kasse.
 • Flere operatører kan plukke til en batch samtidig (styres av fargekoder for hver enkelt operatør)
 • Import av varedata
 • Import av ordre data for plukk og innlegg
 • Eksport av ordre data
 • Kontroll av lagernivåer
 • Kategorisering av varer ved bruk av produktfamilier
 • Administrasjon av lager lokasjoner
 • Dokumenter eller bilder kan linkes til varer
 • Visning av produktbilde på lagerlokasjonen er mulig
 • Enkel rapportering ved forhåndsdefinerte skjermlister og rapporter
 • Bruker administrasjon
 • Historikk for innlagring og plukk
 • Historikk for lagerkorreksjoner
 • Ikke planlagt/manual innlagring og plukk

 

 
OK