Effektiv og presis ordreplukking

Nøkkelen til effektiv plukk av lavfrekvente varer

For å kunne effektivt håndtere lavfrekvente varer er det essensielt at man har rask tilgang til varene, samt at arealet man benytter til lagringen er så liten som overhode mulig. Kardex Remstar har det korrekte svaret med LR35 sin ekstremt høye plukkeffektivitet, som gjør det til en ideell løsning for plukk og komprimert lagring av lavfrekvente varer.


Kardex Remstar LR35 passer spesielt godt til medium store lagerløsninger med 24-timers drift og levering over natt, takket være den høye plukkeffektiviteten som reduserer prosesseringstiden for de lavfrekvente varene på lageret. I tillegg transporteres varene direkte til plukkstasjonen, noe som reduserer tiden operatørene tradisjonelt benytter til gangtid. Som resultat trengs det færre operatører. Plukkeeffektiviteten kan økes enda mer ved å benytte batch plukking.

 

 

 

Fordeler med et blikk
  • Signifikant forbedring av plukkeffektivitet
  • Feilfritt plukk
  • Optimalt plukk av lavfrekvente deler
  • Komprimert lagring
  • Energieffektivitet
  • Færre operatører, reduserte kostnader
  • Kortere gangavstander
  • Fleksible dimensjoner
  • Mindre gulvareal nødvendig til lagring
Laste ned brosjyre
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK