Effektiv forsyning av deler til sammenstillingen

«Just-in-time» plukking av “montasjekit"

Kardex Remstar LR 35 er spesielt godt egnet for produksjonsbedrifter som masseproduserer et bredt spekter av produkter og som er avhengig av en sømløs forsyning av montasjekit til sammenstillingen. Når det er tilfellet er LR 35 perfekt og sikrer en kontinuerlig vareflyt til produksjonsområdet.


LR35 er en kombinasjon av en plukkstasjon og et lagringssystem, som garanterer leveranser til produksjonen i rett tid og når man har behov for det. Løsningen er å pre-plukke kasser som inneholder nødvendige deler i en Kardex Remstar LR35, som deretter blir transportert til produksjonsområdet. I produksjonsområdet blir de pre-plukkede delene lagret i en annen LR35 av samme type. Når det er behov for deler i produksjonen blir de pre-plukkede delene umiddelbart transportert fra LR35 til produksjonslinjen i henhold til «Just In Time» prinsippet. Dette tillater produksjon av innkommende produksjonsordre uten lange ledetider, samt at det sikrer at man har alle nødvendige deler tilgjengelig til rett tid.


Den raske leveransen av deler direkte til produksjonen reduserer gangtid og ventetid for operatørene, som igjen reduserer bemanningsbehovet og kostnader.

Fordeler med et blikk
  • Forbedret plukk effektivitet
  • Just-in-time leveranser til produksjonen
  • Feilfri plukking av montasjekit
  • Strukturert prosess
  • Energieffektivitet
  • Færre operatører, reduserte kostnader
  • Kortere gangavstander for personell
  • Fleksible dimensjoner
  • Mindre gulvareal nødvendig til lagring
Laste ned brosjyre
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK