Komponenter

Sett en høy standard

Ulike typer håndterings og plukkstasjoner er tilgjengelige på Vertikale Buffer Moduler. Mange forskjellige konfigurasjoner er mulig og tillater å optimalt tilpasse løsningen til den enkeltes ønsker og krav. Opp til fire åpninger kan settes inn i en automat, de kan monteres på baksiden, fremsiden eller den ene kortsiden av enheten.

 

Plukkstasjon

 

Components - Picking station

Den roterende plukkstasjonen er et viktig element. Siden kassen tiltes i en  20° vinkel er den spesielt ergonomisk og enkel å operere.

Mens operatøren plukker en ordrelinje  fra en kasse blir den neste kassen hentet frem og plassert på den bakre posisjonen av den roterende plukkstasjonen. Så raskt operatøren har bekreftet sitt plukk vil plukkstasjonen rotere og neste kasse er klar for plukk.

 

Individuell adgangsåpning

 

Components - Single access opening

Den individuell adgangsåpning er ideell for kontrollert tilgang til individuelle kasser, som inneholder spesielt viktige eller kostbare varer. Brukeradgang kan styres ved hjelp av lagerstyringssystemet Power Pick Global.

 

Kobling mot rullebaner

 

Components - Conveyor connection

En Vertikal buffer modul kan enkelt bli integrert mot eksisterende eller nye rullebanesystemer. Med tilkobling til banesystemer kan kontinuerlig flyt av kasser bidra til økt plukk hastighet og automatisk innlagring.

 

Total vareflyt i en løsning

 

Components - One piece flow

Ved å koble til Servus ARC for inngående varer, lagring, produksjon og plukk oppnår man total vareflyt i en løsning.

Laste ned brosjyre
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK