Diverse opsjoner

Stor fleksibilitet for ulike behov

Den Vertikale buffer modulen har et stort utvalg opsjoner som gir en god fleksibilitet. Takket være det modulære designet kan mange av opsjonene ettermonteres. Dette betyr at løsningen kan tilpasses om behovene skulle endre seg i fremtiden.

 

Håndteringsåpninger

 

Various access openings and picking stations

Ulike typer håndteringsåpninger er tilgjengelige for den Vertikale buffer modulen. Opp til fire åpninger kan installeres på en enhet og ulike typer håndteringsåpninger kan kombineres på en enhet.

 

LED posisjonslys

 

LED posisjonslys

LED peker benyttes for en sikker identifikasjon av innlagring- og plukk lokasjoner i plukkstasjonen. Det er et fastmontert kraftig LED lys som ved hjelp av kontrollerbare speil visualiserer den gjeldende lokasjonen for operatøren. Selv om kassen er inndelt i flere mindre lokasjoner kan LED pekeren lyse opp den lokasjonen det skal legges inn i eller plukkes fra. 

 

Posisjons indikator

 

Position indicator

Posisjonsindikatoren på kontrollerskjermen guider operatøren til den gjeldende lokasjonen, slik at man ikke bruker unødig tid på å lete etter den rette lokasjonen.

 

LED lys i åpningen

 

LED lighting

Enheten kan utstyres med  LED lys for å lyse opp arbeidsstasjonen hvis lysforholdene i området ikke er optimale. Lyset kan skrus av og på i maskin kontrolleren.

 

Optiske status signaler

 

Optical status signals

Det optiske status signalet assisterer operatørene under innlegg- eller plukk prosessen.

 

Fastmontert skanner

 

Access openings

En fastmontert strekkodeskanner er en opsjon. Denne skanner automatisk strekkoden på de inngående kassene og kassen registreres automatisk  i softwaren og blir innlagret i enheten. 

 

RFID skanner

 

Fixed RFID scanner

En fastmontert RFID skanner er tilgjengelig istedenfor en strekkodeskanner . Denne kan da gjennomføre de samme operasjonene som en strekkode skanner.

 

ESD versjon

 

ESD version

LR35 kan leveres i ESD utførelse. Enheter i ESD utførelse krever kasser som også er ESD kompatible.

 

Brannsikring

 

Fire protection

Dekkplater med film som smelter ved høye temperaturer og hull for sprinkler systemer er tilgjengelig for å møte kundenes krav til brannsikring. Det er også mulig å installere gass slukkingssystemer der slike krav eksisterer.

 

Ulike lokasjonstyper

 

Mixed storage

En blanding av ulike kasser og brett med forskjellige mål(eks., 600 x 400 mm, 640 x 440 mm, eller 625 x 425 mm) kan lagres i samme enhet. Ved lagring av spesielle kasser, pappesker eller smådeler kan brett benyttes istedenfor høyere kasser. Brettene er bare mellom 40 – 70 mm høye.

 

Automatisk høydeavlesning

 

Automatic height detection

Alle håndteringsåpninger er utstyrt med en høydeavlesning som standard, dette for å sikre at varene ikke overgår tilgjengelig lagringshøyde.

 

Vertikale lysgitter for økt sikkerhet

 

Clearance control

Det vertikale lysgitteret sikrer at innholdet i en kasse ikke overgår tillate definerte høyde. Skulle en feilsituasjon oppstå vil maskinen stoppe og gi en feilmelding til operatøren.

 

Bekreftelsesknapp

 

Confirmation button

En bekreftelsesknapp  kan monteres på plukkstasjonen, hvor operatøren enkelt kan bekrefte innlagring eller plukk .

 

RFID skanner for brukerinnlogging

 

RFID scanner for user login

En RFID skanner for brukerinnlogging med RFID chip kan integreres i maskin kontroller konsollen.

 

Ekstra strøm-, nettverk- og USB uttak

 

Extra socket and interfaces

Ekstra strøm-, nettverk- og USB uttak  kan monteres på plukkstasjonen.

 


Laste ned brosjyre
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK