Alternativer

Komprimert og sikker lagring

Takket være det omfangsrike ekstrautstyret som kan integreres såvel før som etter installasjonen, sørger Kardex Remstar Shuttle XP for størst mulig fl eksibilitet: Lagerautomaten kan utvides, reduseres, flyttes eller tilpasses et hvert ønske. Dermed oppfyller den ulike og endrede bedrifts-, plasserings- og bruksbehov.

 

Kardex Remstar Shuttle XP kan plasseres i umiddelbar nærhet av produksjonslinjene, og dermed bidra til økt produktivitet og frigjort gulvareal. I tillegg kan den bygges gjennom flere etasjer i bygget og kombinere disse med hverandre. Den kan til og med plasseres utenfor bygninger - da med tilgang via åpninger i byggets vegger.

 

Installasjon utenfor bygninger

 

Installation outside buildings

For å øke kapasiteten i eksisterende bygg maksimalt, kan lagerautomatene Shuttle XP fra Kardex Remstar også plasseres utenfor bygget. I dette tilfelle får man tilgang til godset via en åpning i veggen som lages spesielt til dette formålet.

 

Manuelt/automatisk helt uttrekk av hyller

 

Manual/automatic tray extraction device

For å forenkle håndteringen av tunge eller plasskrevende varer som må håndteres med løfteanordninger, har vi spesialutviklet et konsept for å kunne ta ut hele hyllen. Dette innebærer at en hylle kan stilles klar for lasting eller plukking foran portåpningen, deretter kan den trekkes på en transportvogn (ekstrautstyr) for sikker og enkel videre håndtering.

 

Installasjon gjennom flere etasjer

 

Installation over several floors

Vertikale heisautomater kan installeres gjennom flere etasjer og utstyres med opptil seks portåpninger hvor som helst og på begge sider av lagerautomaten. Her er det mulig å arbeide på fl ere nivåer samtidig - f.eks. innlagring på den ene siden og plukking på den andre.

 

Dobbel aksess

 

Shuttle XPmultiple

Ved hjelp av standardinnstillingen „Dobbeltplukk“ kan det plukkes i to nivåer i portåpningen: En hylle gjøres klar på det første nivået i portåpningen, deretter lukkes beskyttelsesdøren bak i portåpningen. Mens operatøren fyller hyllen eller plukker gods fra den, gjøres neste hylle klar bak døren.

 

Pick-to-light

 

Pick-to-light

For økt produktivitet, kapasitet og nøyaktighet kan Kardex Remstar tilby ulike Pick-to-Light-løsninger: Shuttle XPsystemene kan utstyres med posisjonslysindikatorer, laserpekere, lyspekere og bekreftelseslister i portåpningen.

 

Strekkodelesere

 

Bar code scanners

Strekkodelesere kan raskt og enkelt integreres for ordreidentifi kasjon, plukking og bekreftelse.

 

Rullebaner

 

Conveyor systems

Plukkesonene kan forbindes til hverandre med rullebaner, slik at plukkingen og ordresammenstillingen går raskere. Varene transporteres automatisk til portåpningen, plukkes og legges rett i emballasje for utsendelse.

 

Løfteanordninger

 

Manipulation and lifting equipment

Ergonomisk håndtering av godset takket være enkel integrering av løfteanordninger, kraner, gripere og roboter.

Bruksområder:
  • Plukking av varer
  • Batchordre plukking
  • Sammenstilling
  • Sortering
  • Innlagring av varer
Laste ned brosjyre
 
OK