Komponenter

Intelligent lagring på høyeste nivå

Med Shuttle XP kan du utnytte romhøyden fullt ut og godset kan lagres med kun 25 millimeters avstand. På denne måten oppnår du størst mulig lagringskapasitet på minst mulig gulvareal. Ved hjelp av Optifl ex-teknologien og en elektronisk høydemåling, registreres høyden på hver enkelt hylle og automaten sørger automatisk for at godset lagres mest mulig komprimert.

 

Denne teknologien gjør det mulig å effektivt lagre gods med ulike høyder – fra den minste skrue til kasser eller paller – i en og samme lagerautomat. For å sikre personalet og godset best mulig, er hver lagerautomat utstyrt med ulike sikkerhetselementer. Dette omfatter blant annet de automatiske beskyttelsesdørene i bakkant av hver portåpning og lysgardinen i forkant av portåpningnen. Lysgardinen overvåker hele arbeidsområdet og sørger for optimal beskyttelse for personalet

 

Ekstraktor

 

Components - Extractor

Når du trykker på knappen, leser inn en strekkode, eller når lagerstyringssystemet sender en kommando, transporterer ekstraktoren ønsket hylle i høy hastighet enten direkte til portåpningen, eller tilbake til en ledig lagerplass i lagerautomaten.

 

Automatiske beskyttelsesdører i portåpningen

 

Components - Shutter doors

Automatiske beskyttelsesdører i bakkant av portåpningen er standardutstyr på alle våre lagerautomater – de beskytter mennesker, utstyr og gods. I tillegg bidrar de til at Shuttle XP er blandt de mest stillegående lagerautomater på markedet.

 

Hyllebærere i portåpningen

 

Components - L-profiles in the access opening

Det er L-profi lerte hyllebærere montert hele veien i sideveggene i portåpningen. Dermed kan fl ere hyller stilles klare i portåpningen (Double Access Handling), og arbeidsposisjonene kan innstilles individuelt alt etter operatørenes høyde.

 

Sikkerhetslysgardin

 

Components - Safety light barrier

Brytes sikkerhetslysgardinen i forkant av portåpningen, stanser alle kjørebevegelser i lagerautomaten omgående.

Bruksområder:
  • Plukking av varer
  • Batchordre plukking
  • Sammenstilling
  • Sortering
  • Innlagring av varer
Laste ned brosjyre
 
OK