Tilbehør og innredning

Organisering av alle typer gods

Ved hjelp av hylledelere og avskillere, kasser, bokser eller spesialanordninger kan hver hylle tilpasses dine spesielle behov 100 prosent. Nøyaktig overensstemmelse mellom vare- og hyllemål fører til optimal lagerkomprimering, bedre oversikt og raskere plukking.

 

Kardex VLM BOX – En løsning tilpasset virksomheten din

 

Det modulære konseptet som er laget for Kardex Remstar Shuttle XP, er fleksibelt i både høyde, bredde og dybde, og utformingen kan tilpasses når lagringskravene dine endres. Med Kardex VLM BOX-systemet er det mulig å lage over 300 forskjellige plasseringstyper med bare en boks.

 

Les mer

 

Kasser og beholdere

 

Bins and containers

Beholdere, esker, kasser og bokser kan skreddersys og tilpasses de innvedige hyllemålene nøyaktig. Ikke en eneste millimeter lagerfl ate kastes bort! De er fl eksible og lenkle å håndtere, og dermed den perfekt løsningen for et hvert dynamisk lagersystem. Den lette og allikevel robuste utførelsen gjør det enklere og sikrere å transportere godset. Om nødvendig kan det opprettes enda mindre lokasjoner ved å inndele kassene, beholderne og boksene i mindre oppbevaringsrom. Hver lokasjon kan også merkes separat, slik at plukkingen går raskere og enklere.

 

Hylledeler og avskillere

 

Dividers and partitions

Hylleinndelinger bidrar til enklere plukking og ytterligere spart plass. Du får umiddelbart oversikt over og rask tilgang til godset. Ved hjelp av hylledelere og avskillere bestemmer du selv hvor mange lokasjoner det skal være på hver hylle, samt størrelsene på disse. Lokasjoner som er skreddersydd til lagret gods garanterer maksimal lagerkomprimering. Du kan gi hver lokasjon et nummer eller en beskrivelse, slik at tilgangen til godset går enda raskere. Forandres størrelsen på eller mengden av gods som skal lagres, kan hylleinndelingen til enhver tid enkelt konfi gureres på nytt.

 

Holdere og spesialutstyr

 

Holders and special equipment

Verktøy, former og beholdere kan lagres og plukkes på en oversiktlig måte. Hyllene kan ustyres med innredninger for å plassere alt slags gods. Dermed får man lett tilgang og enkel håndtering av godset. Automatisk eller manuelt uttrekk av hele hyllen, gjør det mye enklere å kunne benytte kraner eller andre løfteanordninger. Portåpningen kan senkes helt ned til gulvet, slik at man kan få tilgang til godset fra gulvnivå og godset kan dermed enkelt nås med gaffeltruck.

Bruksområder
  • Reservedeler
  • Vedlikehold og reparasjon
  • Verktøy og former
  • Holdere
  • Festeanordninger
  • Ferdigvarer
  • Bufferlager
Laste ned brosjyre
 
OK