Kranhåndtering med Shuttle XP 1000

Lagre og hente tyngre belastninger lett

Crane handling

Tungt gods må generelt lagres ved hjelp av eksterne kraner i en kompleks prosess. Den fabrikkmonterte kranen for Shuttle XP 1000, muliggjør direkte lagring av tunge deler. Den integrerte heiskranen gjør det mulig å lagre effektivt og hente varer som veier opptil ett tonn og legg dem direkte i hyllene i lagerautomaten ved hjelp av kranen. Kranen er elektrisk drevet og kan svinges foran hyllestativet for å hente opp og slippe av de tunge varene. Det er ikke behov for flere grunner når du installerer systemet.

 

Korte fordeler:

  • Reduksjon av gulvplass brukt til  lagring
  • Økt produktivitet: raskere tilgang til lagrede varer og raskere plukk
  • Sikkerheten og ergonomien til de ansatte er forbedret
  • Hele systemet, inkludert kranen, er lett å montere og flytte

Crane Handling
Shuttle XP 1000

 
OK