Pallehåndtering med Shuttle XP 1000

Effektiv lagring av komplette paller

Pallet handling

Med Shuttle XP 1000 er det mulig å håndtere opptil to paller ved siden av hverandre. De europeiske pallene er plassert i en manuell eller automatisk uttrekksutstyr for pallhyller med en gaffeltruck eller pallgaffeltruck og kan lagres i sin helhet. Dette opptar mindre plass fordi pallene kan lagres opp til 20 meter i høyden. I tillegg kan de lagrede varene hentes raskere fordi den tidkrevende lasting og lossing av paller ikke lenger er nødvendig. Ytterligere positive effekter er det avstanden som tilbys av personalet reduseres og ergonomien forbedres.

 

Korte fordeler:

  • Kostnadsreduksjon ved å redusere lagringsplass
  • Produktiviteten økes ved raskere tilgang til lagrede varer
  • Tiden er lagret ettersom ansatte ikke trenger å flytte så langt
  • Sikkerheten og ergonomien til de ansatte er forbedret
 
OK